Em Gái Ngây Thơ

Em Gái Ngây Thơ

+1 xem phim nhanh hơn

Nhưng có biết bao nhiêu người con gái vậy mà hắn lại chọn chính người em gái của hắn chứ đúng là một điều thật khó nghĩ với .Mọi chuyện vẫn được bao bọc kín kẽ cho đến một ngày khi mọi chuyện không còn được như vậy nữa liệu cô em gái ngây thơ kia có nói điều này với ai