Sex School Girl Nữ Sinh Cấp 3

Sex School Girl Nữ Sinh Cấp 3

+1 xem phim nhanh hơn

Đây đã là lần thi lại thứ 3, cả lớp nó chỉ còn có hai người không thi qua, nó và một con bé nữa. Từ ngày chuyển khỏi nhà bác ra ở riêng, nó học hành kém hẳn, tuy vậy cũng thi lại qua hết rồi chỉ còn môn này thôi. Nó có thể được nợ để lên học tiếp năm thứ 2. Con bé kia thì nguy kịch hơn, nợ nhiều lắm, không chừng phải học lại năm thứ nhất. Nó nghe loáng thoáng vậy thôi chứ không quan tâm lắm, mình sống được là mừng rồi. Khi ra về chỉ nghe lão School Girl nói với con bé ấy: “Cô đã hết lượt thi năm nay rồi, môn của tôi cô đã thi trượt. Hi vọng cô đủ tiêu chuẩn để lên lớp… Nếu không cô đành học lại năm nay”. Con bé im lặng, dĩ nhiên là nó không muốn học lại rồi. Nó là một đứa nhà quê lên, học thêm một năm nữa là kéo theo nhiều sự tốn kém, bản thân nó giờ ngoài việc đi học còn phải làm thêm đủ thứ để trang trải chuyện học hành…